Châm ngôn 25:4

Châm ngôn 25:4 BPT

Hãy lấy cáu cặn ra khỏi bạc, để thợ bạc sử dụng bạc đó.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 25:4