Châm ngôn 25:3

Châm ngôn 25:3 BPT

Không ai đo được chiều cao của trời hay độ sâu của đất. Cũng thế, không ai biết được ý nghĩ của vua.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 25:3