Châm ngôn 25:26

Châm ngôn 25:26 BPT

Người công chính mà vấp ngã trước kẻ ác, thật giống như suối vấy bùn hay giếng bị ô dơ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 25:26