Châm ngôn 25:25

Châm ngôn 25:25 BPT

Tin vui từ xa mang lại giống như nước mát cho người đang khát.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 25:25