Châm ngôn 25:21

Châm ngôn 25:21 BPT

Nếu kẻ thù con đói hãy cho nó ăn. Nếu nó khát hãy cho nó uống.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 25:21