Châm ngôn 25:19

Châm ngôn 25:19 BPT

Lúc gặp khó khăn mà trông cậy vào người không đáng tin, chẳng khác nào nhai bằng răng lung lay hay bước bằng chân què.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 25:19