Châm ngôn 25:17

Châm ngôn 25:17 BPT

Đừng hay lui tới nhà người láng giềng con; vì người có thể đâm ra chán ghét con.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 25:17