Châm ngôn 25:13

Châm ngôn 25:13 BPT

Sứ giả đáng tin khiến kẻ sai thoải mái, như tuyết mát rơi trong ngày mùa gặt.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share