Châm ngôn 24:7

Châm ngôn 24:7 BPT

Kẻ dại không hiểu nổi sự khôn ngoan. Khi họp nơi công cộng chúng chẳng biết nói gì.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 24:7