Châm ngôn 24:32

Châm ngôn 24:32 BPT

Ta suy nghĩ điều ta thấy; và học được bài nầy.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share