Châm ngôn 24:30

Châm ngôn 24:30 BPT

Ta đi ngang ruộng của kẻ biếng nhác và đi qua vườn nho của kẻ thiếu hiểu biết.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 24:30