Châm ngôn 24:29

Châm ngôn 24:29 BPT

Không nên nói, “Ta sẽ trả đũa; Ta sẽ làm cho hắn như hắn đã làm cho ta.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 24:29