Châm ngôn 24:28

Châm ngôn 24:28 BPT

Đừng vô cớ làm chứng nghịch người láng giềng mình. Đừng khai những điều không thật.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 24:28