Châm ngôn 24:24

Châm ngôn 24:24 BPT

Đừng xử kẻ ác mà cho rằng chúng vô tội; vì dân chúng sẽ chưởi rủa con, các nước sẽ hận thù con.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 24:24