Châm ngôn 24:22

Châm ngôn 24:22 BPT

CHÚA và vua sẽ mau chóng tiêu diệt bọn đó. Hai vị đó có thể gây đại họa cho chúng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 24:22