Châm ngôn 24:20

Châm ngôn 24:20 BPT

Kẻ ác chẳng có gì mà trông mong; chúng sẽ bị diệt đi như đèn tắt.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 24:20