Châm ngôn 24:17

Châm ngôn 24:17 BPT

Chớ vui mừng khi kẻ thù con bị gục ngã; đừng hớn hở khi nó gặp lôi thôi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 24:17