Châm ngôn 24:15

Châm ngôn 24:15 BPT

Đừng làm như kẻ gian ác rình rập nhà người công chính; đặng cướp phá nơi ở họ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 24:15