Châm ngôn 24:11

Châm ngôn 24:11 BPT

Đừng ngần ngại giải cứu những kẻ sắp bị đưa đến chỗ chết; giải thoát những kẻ sắp bị giết.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 24:11