Châm ngôn 23:6

Châm ngôn 23:6 BPT

Đừng ăn thức ăn của kẻ ích kỷ; đừng tham muốn thức ăn ngon của chúng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share