Châm ngôn 23:5

Châm ngôn 23:5 BPT

Của cải có thể tan biến trong nháy mắt, Chúng chắc chắn sẽ mọc cánh và bay mất như chim ưng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share