Châm ngôn 23:35

Châm ngôn 23:35 BPT

Con thầm nghĩ, “Họ đánh nhưng tôi không biết đau. Họ đập tôi nhưng tôi chẳng nhớ gì. Khi tôi tỉnh dậy tôi sẽ tiếp tục uống rượu nữa.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 23:35