Châm ngôn 23:34

Châm ngôn 23:34 BPT

Con sẽ thấy choáng váng như bị say sóng trên tàu, như thể nằm trên cột buồm.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 23:34