Châm ngôn 23:33

Châm ngôn 23:33 BPT

Mắt con sẽ hoa lên, trí con sẽ bấn loạn.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 23:33