Châm ngôn 23:32

Châm ngôn 23:32 BPT

Nhưng về sau nó cắn như rắn tiêm nọc độc.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 23:32