Châm ngôn 23:3

Châm ngôn 23:3 BPT

Đừng thèm muốn cao lương mỹ vị của họ, vì thức ăn ấy có thể chỉ là bẫy sập thôi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share