Châm ngôn 23:27

Châm ngôn 23:27 BPT

Gái điếm nguy hiểm như hố sâu, còn người vợ bất chính giống như giếng hẹp.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 23:27