Châm ngôn 23:26

Châm ngôn 23:26 BPT

Con ơi, hãy hết lòng nghe lời cha, hãy quan sát đường lối của cha.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 23:26