Châm ngôn 23:24

Châm ngôn 23:24 BPT

Cha của đứa nhân đức sẽ vui mừng; Con khôn là nguồn vui cho cha.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share