Châm ngôn 23:23

Châm ngôn 23:23 BPT

Hãy mua sự thật, đừng bán nó. Hãy học khôn, tiết độ và hiểu biết.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share