Châm ngôn 23:2

Châm ngôn 23:2 BPT

Hãy biết tự chế, nếu con có tính háu ăn.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share