Châm ngôn 23:19

Châm ngôn 23:19 BPT

Con ơi, hãy lắng nghe và học khôn. Hãy chuyên chú điều phải.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 23:19