Châm ngôn 23:15

Châm ngôn 23:15 BPT

Con ơi, nếu con khôn ngoan, cha sẽ rất vui mừng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share