Châm ngôn 23:12

Châm ngôn 23:12 BPT

Hãy để ý nghe lời dạy bảo, hãy nghe cho kỹ lời thông sáng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share