Châm ngôn 23:11

Châm ngôn 23:11 BPT

Thượng Đế, Đấng bênh vực họ rất mạnh; Ngài sẽ đứng về phía họ mà nghịch lại con.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share