Châm ngôn 23:10

Châm ngôn 23:10 BPT

Chớ nên dời ranh giới cũ của con, cũng đừng chiếm ruộng đất của kẻ mồ côi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share