Châm ngôn 23:1

Châm ngôn 23:1 BPT

Nếu con ngồi ăn với người có chức tước, hãy để ý thức ăn dọn ra trước mặt con.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share