Châm ngôn 22:8

Châm ngôn 22:8 BPT

Kẻ gieo điều ác sẽ gặp thảm họa. Sự kiêu căng giận dữ của chúng sẽ không kéo dài.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 22:8