Châm ngôn 22:3

Châm ngôn 22:3 BPT

Người khôn thấy trước nguy hiểm và tránh né, kẻ khờ dại cứ đâm đầu vào rồi gặp rắc rối.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share