Châm ngôn 22:29

Châm ngôn 22:29 BPT

Con có thấy người khéo tay trong việc mình làm không? Họ sẽ làm việc cho vua chứ không phải cho người thường đâu.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share