Châm ngôn 22:27

Châm ngôn 22:27 BPT

Vì nếu con không trả nổi, thì cho đến cái giường con nằm cũng bị lấy đi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share