Châm ngôn 22:26

Châm ngôn 22:26 BPT

Chớ nên bảo lãnh cho ai, hay bảo đảm nợ của kẻ khác.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share