Châm ngôn 22:21

Châm ngôn 22:21 BPT

Ta dạy con những lời chân thật và đáng tin để con có thể trả lời chân thật cho những ai hỏi con.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 22:21