Châm ngôn 22:20

Châm ngôn 22:20 BPT

Ta đã viết ba mươi câu châm ngôn và hiểu biết nầy cho con.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share