Châm ngôn 22:2

Châm ngôn 22:2 BPT

Kẻ giàu và người nghèo đều giống nhau ở chỗ nầy: CHÚA dựng nên cả hai.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share