Châm ngôn 22:19

Châm ngôn 22:19 BPT

Nay ta dạy con những điều ấy để con đặt lòng tin cậy nơi CHÚA.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share