Châm ngôn 22:15

Châm ngôn 22:15 BPT

Trẻ con nào cũng dại dột, nhưng nhờ sửa phạt mà chúng sẽ trở nên khôn ngoan.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share