Châm ngôn 22:14

Châm ngôn 22:14 BPT

Lời dụ dỗ của người vợ bất chính như bẫy sâu. Những kẻ chọc giận CHÚA sẽ rơi vào đó.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 22:14