Châm ngôn 22:10

Châm ngôn 22:10 BPT

Hãy đuổi kẻ xấc láo đi, thì những cuộc tranh biện sẽ ngưng, và những cuộc cãi vã sẽ chấm dứt.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 22:10