YouVersion Logo
Search Icon

Châm ngôn 18

18
1Những kẻ thiếu thân thiện tỏ ra ích kỷ,
và cãi vã với sự khôn ngoan thật.
2Kẻ dại không muốn hiểu biết gì.
Chúng chỉ muốn nói điều mình nghĩ.
3Khi điều ác đến, thì sự khinh rẻ cũng xuất hiện.
Khi sỉ nhục đến thì lời chửi bới cũng sẽ đến.
4Lời nói có thể như nước sâu,
nhưng sự khôn ngoan như dòng suối chảy.
5Không nên thiên vị kẻ ác,
hay xử bất công với người vô tội.
6Lời nói kẻ ngu dại đưa đến cãi vã.
Lối ăn nói của chúng
khiến người ta muốn đánh chúng.
7Ngôn ngữ của kẻ dại sẽ hại nó;
lời nói của nó là cái bẫy cho nó.
8Lời nói của kẻ bép xép như món ăn ngon,
đi sâu vào ruột gan người nghe.
9Kẻ biếng nhác trong công việc,
là anh em với kẻ phá hoại.
10Danh của CHÚA như cái tháp vững chắc;
ai làm điều phải chạy đến đó trú ẩn an toàn.
11Kẻ giàu trông cậy vào của cải,
tin rằng của cải là thành có vách cao vững chãi.
12Sự kiêu căng đi trước sự tàn hại,
sự khiêm nhường đi trước sự tôn trọng.
13Trả lời trước khi nghe,
là ngu dại và sỉ nhục.
14Tinh thần của con người
có thể khiến họ chịu đựng bệnh tật,
nhưng nếu mất tinh thần thì mọi việc đều bó tay.#18:14 mọi việc đều bó tay Nguyên văn, “không thể nhấc lên,” hay “không cách nào chữa lành được.”
15Trí óc người hiểu biết thu nhận tri thức;
người khôn lắng nghe để học thêm kiến thức.
16Quà cáp mở cửa cho người biếu xén,
và giúp người ấy gặp kẻ có quyền.
17Người đầu tiên trình bày lý lẽ có vẻ hợp lý,
cho đến khi bị chất vấn.
18Bắt thăm giải quyết được cuộc tranh luận
giữa hai người mạnh bạo.
19Anh em bị tổn thương khó được lòng lại
hơn thành có vách kiên cố,
còn tranh luận phân rẽ anh em như then cài cổng lâu đài.
20Nhờ lời nói mà được hưởng phúc;
cũng nhờ môi miệng mà được khen ngợi.
21Sống chết đều do lời nói mà ra.
Ăn nói thận trọng sẽ được khen thưởng.#18:21 Ăn nói … khen thưởng Nguyên văn, “Kẻ thích nói sẽ ăn hoa quả của miệng mình.”
22Ai kiếm được vợ tức tìm được hạnh phúc,
và nhận được phúc lành từ CHÚA.
23Kẻ nghèo van xin
nhưng người giàu đáp xẳng xớm.
24Người có nhiều bạn đôi khi bị hại,#18:24 Người có nhiều bạn đôi khi bị hại Câu nầy trong nguyên văn không rõ nghĩa.
nhưng có một người bạn
còn thân thiết hơn anh em ruột.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy